Thông báo

         Thực hiện hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức định kỳ các hoạt động Seminar khoa học ...
Đọc thêm

2019 HTQT-VNH [Thu moi] ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Số:          /TB-XHNV-QLKH-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm ...
Đọc thêm

Chào mừng các Tân sinh viên Việt Nam học K19, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Các bạn tân sinh viên có thể vào các link dưới đây để cập nhật thông tin về danh sách sinh viên năm 1 (K19), hướng dẫn khai thông tin ...
Đọc thêm

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 số 1159/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 16/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành sau: 1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng ...
Đọc thêm

Căn cứ Thông báo số 118/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 24/01/2022 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành: 1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng ...
Đọc thêm

I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN (Xem thêm tại đường link đính kèm) 1. Xét tuyển theo học bạ 2. Xét tuyển theo phương thức riêng của TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển theo học bạ – Thí sinh có thể truy cập 1 trong 2 ...
Đọc thêm