CÔNG BỐ KẾT QUẢ SƠ TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024

CÔNG BỐ KẾT QUẢ SƠ TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024
        Điểm trúng tuyển vào ngành Việt Nam học: 18.00
        Chúc mừng các bạn đã trúng tuyển vào ngành Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế!
        Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

No Comment

Comments are closed.