Đào tạo – Nghiên cứu

Khoa Việt Nam học có chức năng, nhiệm vụ đào tạo Cử nhân, bao gồm các chương trình, ngành đào tạo: Đào tạo Đại học chính quy: Cử nhân Việt Nam học, chuyên ngành Ngôn ngữ – Văn hóa – Du lịch Cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài, chuyên ngành ...
Đọc thêm

Trong thời đại phát triển toàn cầu trên nền tảng công nghiệp 4.0 hiện nay, cùng với sự phát triển của các ngành khoa học có ứng dụng công nghệ thông tin khác, ngôn ngữ học ngữ liệu ngày càng khẳng định được ưu thế của mình trong việc nghiên cứu và dạy học ...
Đọc thêm