Thông báo tổ chức Cuộc thi ảnh hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (13/07/2004 – 13/07/2024)

Thông báo tổ chức Cuộc thi ảnh hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (13/07/2004 – 13/07/2024)
Thực hiện kế hoạch các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế triển khai cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh với chủ đề: “HUFLIS tuổi 20”; Cuộc thi tổ chức nhằm tạo sân chơi trao đổi nghệ thuật; làm nguồn tư liệu lưu giữ những hình ảnh cũng như phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường. Cụ thể như sau:
* Thời gian tổ chức cuộc thi:
– Thời gian nhận ảnh cuộc thi: 05/06/2024 – 22/06/2024
– Thời gian chấm ảnh và công bố kết quả cuộc thi: 25/06/2024 – 07/07/2024
– Thời gian triển lãm: 11/7/2024 – 15/7/2024
* Đối tượng dự thi:
– Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường.
– Cựu cán bộ, viên chức, người lao động Trường.
– Người học, cựu người học Trường.
* Thí sinh gửi ảnh về BTC theo địa chỉ google form:
Vui lòng xem chi tiết thông báo và thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

No Comment

Comments are closed.