THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC, HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ (13/07/2004 – 13/07/2024)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC, HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ (13/07/2004 – 13/07/2024)
Được sự cho phép của Nhà trường, Khoa Việt Nam học thông báo về việc tổ chức tọa đàm khoa học với thông tin cụ thể như sau:
1. Diễn giả:
– GS.TS. Andrea Hoa Pham, University of Florida: là một trong những chuyên gia hàng đầu về Ngôn ngữ học/Việt ngữ học hiện nay; Giáo sư là Giám đốc chương trình Việt Nam học của University of Florida và thành viên tích cực của nhóm nghiên cứu Việt Nam học ở Hoa Kỳ.
– PGS.TS. Andrew Tho Pham, Mississippi University for Women: là chuyên gia về Tâm lý học, Gia đình học ở Hoa Kỳ; Phó Giáo sư là chuyên gia về phương pháp thống kê và đã vận dụng phương pháp này trong nhiều công trình nghiên cứu về Ngôn ngữ học.
2. Nội dung:
– Chủ đề “Phương pháp thống kê trong nghiên cứu khoa học” (không chỉ ứng dụng trong Ngôn ngữ học): 14h00 – 17h00, ngày 02/07/2024. Lưu ý: Người tham dự mang theo máy tính cá nhân để các diễn giả hướng dẫn phần thực hành phương pháp thống kê.
– Chủ đề “Một số vấn đề về nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học ở Hoa Kỳ”, “Một số vấn đề trong Phương ngữ học (chú trọng vào mô tả ngữ âm và phân tích âm vị học)”: 8h30 – 11h00, ngày 03/07/2024.
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo 1, tầng 3, Nhà Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.
Khoa Việt Nam học trân trọng kính báo và kính mời quý thầy cô, các nhà khoa học, học viên sau đại học và sinh viên tham dự, thảo luận các nội dung nêu trên.

No Comment

Comments are closed.