THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 (ĐIỂM THI TN THPT)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 (ĐIỂM THI TN THPT)
      Thời gian ĐKXT: Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024. HĐTS Đại học Huế dự kiến công bố kết quả trước 17h00 ngày 19/8/2024.
       Thông tin xét tuyển ngành Việt Nam học
              * Mã ngành: 7310630
              * Tổ hợp môn xét tuyển: D01, D14, D15
              * Chỉ tiêu xét tuyển: 14-28
         Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

No Comment

Comments are closed.