Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tham gia kết nối vào Trung tâm kết nối Tri thức số

Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tham gia kết nối vào Trung tâm kết nối Tri thức số
Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là đơn vị thứ 75 tham gia kết nối vào Trung tâm kết nối Tri thức số, đây là mạng kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên thông tin – tri thức số trong hệ thống thư viện đại học trên cả nước.
Cổng thông tin của Trung tâm kết nối Tri thức số là nơi mà bạn đọc có thể tìm kiếm được tất cả các nguồn tri thức dạng số đang hiện hữu trong cộng đồng, tổ chức và cá nhân tại Việt Nam, đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa, phục vụ đắc lực cho học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Việc tham gia vào trung tâm kết nối Tri thức số sẽ mở ra cho bạn đọc của Thư viện cơ hội tiếp cận nhiều nguồn tài nguyên thông tin số từ thư viện của 75 trường đại học trên cả nước, giúp tăng cường nguồn tài nguyên thông tin nhằm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.
Để truy cập vào trung tâm kết nối Tri thức số và tìm kiếm thông tin, bạn đọc vui lòng làm theo các bước sau:
Bước 1: Vào website Thư viện tại địa chỉ http://lib.huflis.edu.vn/
Bước 2: Đến mục Thư viện liên kết và chọn “Trung tâm kết nối Tri thức số”
Bước 3: Nhập từ khóa tìm kiếm
Bước 4: Xem kết quả thông tin trả về
Lưu ý: Cổng thông tin kết nối Tri thức số giúp bạn đọc tiếp cận thông tin về các tài liệu số như giáo trình số hóa, tài liệu nội sinh số hóa v.v. có ở thư viện các trường thành viên. Để có thể xem được toàn văn tài liệu, bạn đọc cần liên hệ với thư viện của các đơn vị để tìm hiểu chính sách mở tài khoản bạn đọc để có thể xem tài liệu trực tuyến.
(Tin dẫn theo trang điện tử của trung tâm thông tin – thư viện)
Xem thêm TẠI ĐÂY.

No Comment

Comments are closed.