THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ
THỰC HIỆN NĂM 2025

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2025 như sau:

Đối tượng đăng ký:

– Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

– Sinh viên năm 1, 2 của năm học 2023-2024.

Yêu cầu:  Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị: Ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, liên văn hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy và các chủ đề lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên: Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, sản phẩm nghiên cứu có đăng ký ở các tạp chí chuyên ngành; Các đề tài liên khoa, liên ngành; Đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

Chỉ tiêu tối thiểu cho các đơn vị (Nhà trường khuyến khích các đơn vị đăng ký nhiều hơn số lượng được phân giao):

Đơn vị Số lượng tối thiểu
Đề tài Cán bộ, giảng viên Đề tài Sinh viên, HVCH Tổng cộng
Khoa Tiếng Anh 05 14 19
Khoa TACN 03 0 03
Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga 02 04 06
Khoa Tiếng Trung 02 06 08
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản 02 03 05
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc 01 02 03
Khoa Việt Nam học 02 02 04
Khoa Quốc tế học 02 02 04
Các phòng, ban chức năng 02 0 02
Tổng cộng 21 33 54

Lưu ýĐề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp cơ sở do sinh viên, học viên sau đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài khóa luận tốt nghiệp, đề tài luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

Kinh phí hỗ trợ cho đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2025:

– Đề tài của sinh viên, học viên cao học: 5.000.000-9.000.000 đồng/đề tài.

– Đề tài của cán bộ – giảng viên: 10.000.000-15.000.000 đồng/ đề tài.    

Trình tự đăng ký và xét tuyển:

– Các cá nhân nộp Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân (đính kèm) về các đơn vị.

– Các đơn vị tổng hợp, nộp bản cứng và bản mềm Mẫu 4: Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị (đính kèm) và Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân về Phòng KH,CN&HTQT qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn (CV. Ngô Thị Minh Thi phụ trách) chậm nhất ngày 01/7/2024.

Lưu ý:

– Đối với đề tài KH&CN do sinh viên chủ trì, cán bộ – giảng viên nhận hướng dẫn phải có ít nhất 01 đề tài KH&CN cấp cơ sở đã được nghiệm thu hoặc 01 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí có uy tín.

– Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2025 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2025.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này đến cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ này đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CV. Ngô Thị Minh Thi qua SĐT: 0234.3.830.722; Email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn.

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

Trân trọng./.

No Comment

Comments are closed.