THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH SỚM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH SỚM

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm. 

Xem chi tiết thông báo trong LINK đính kèm:
LINK đăng ký xét tuyển:

No Comment

Comments are closed.