THÔNG BÁO VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN TRƯỜNG VỀ “NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG LIÊN NGÀNH” NĂM 2023

THÔNG BÁO VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN TRƯỜNG VỀ “NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG LIÊN NGÀNH” NĂM 2023
– Đơn vị đồng tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường ĐHQT Hồng Bàng.
– Thời gian dự kiến: 03/08/2023.
– Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt.
– Thông tin khác: xem ở hình ảnh đính kèm.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý Thầy Cô, các học viên sau đại học viết bài và tham dự Hội thảo.
Ps. Quý vị cần thêm thông tin cụ thể, liên hệ theo số điện thoại: 0912637456 (TS Hồ Viết Hoàng)

No Comment

Comments are closed.