THÔNG BÁO VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẦN THỨ IX

Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kính mời Quý nhà khoa học, Quý Thầy/Cô tham gia và viết bài cho Hội thảo với những thông tin chính sau:
Thời gian tổ chức: ngày 24-25 tháng 11 năm 2023.
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.
Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo:
– Thời hạn nộp tóm tắt báo cáo: 15/5/2023.
Gửi tóm tắt báo cáo tại: https://tinyurl.com/ttln9
– Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/8/2023.
Gửi báo cáo toàn văn tại: https://tinyurl.com/bctvln9
– Thời hạn đăng ký tham dự: 01/10/2023.
Đăng ký tại: https://tinyurl.com/tdln9
       Tham luận gửi về Hội thảo là nghiên cứu chưa từng được công bố ở bất kỳ Hội thảo hay Tạp chí khoa học nào. Các báo cáo nghiên cứu (research paper) toàn văn có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa thuộc Danh mục tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm.
      Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: Tại đây

No Comment

Comments are closed.