DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT (K19) VÀ HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2022 – 2023

Chào mừng các Tân sinh viên Việt Nam học K19, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Các bạn tân sinh viên có thể vào các link dưới đây để cập nhật thông tin về danh sách sinh viên năm 1 (K19), hướng dẫn khai thông tin hồ sơ trực tuyến và xác nhận nhập học trực tuyến.

http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/tin-tuc/danh-sach-sinh-vien-nam-thu-nhat-k19-va-huong-dan-khai-thong-tin-ho-so-truc-tuyen_20220918015147?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0iBVeZPL9gMCsz_VUUqB4bQeaF3jQnYh0djHPmxuYoMgPeuaHYQp0IihM

https://tuyensinh.huflis.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-truc-tuyen_20220917212524?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0l6kyKF-E7i6C_uiKCDV6y2MaAekv7btrw9MXMMhTNS4dTlcneoQ0qrm4

Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà chung Việt Nam học!

No Comment

Comments are closed.