TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở THPT (HỌC BẠ), KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC RIÊNG (ĐỢT BỔ SUNG)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 xét kết quả học tập ở THPT (học bạ), kết quả thi tốt nghiệp THPT và các phương thức riêng (đợt bổ sung) cho các ngành, trong đó
NGÀNH VIỆT NAM HỌC: MÃ NGÀNH: 7310630 (D01, D14, D15) TUYỂN BỔ SUNG:
– Theo kết quả thi TN THPT: chỉ tiêu 35 – điểm sàn 15
– Theo kết quả học tập THPT (học bạ): chỉ tiêu 30 – điểm xét tuyển 18
– Tuyển theo phương thức riêng: chỉ tiêu 05
Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY

No Comment

Comments are closed.