ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Khoa Việt Nam học, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã và đang đào tạo chương trình Tiếng Việt cho người nước ngoài từ năm 2004 đến nay với nhiều loại hình đào tạo khác nhau: chương trình cử nhân (cho nhóm sinh viên Lào), liên kết 3+1, 2+2, 1 năm với các trường đại học, học viện ở Trung Quốc (Trường Ngọc Lâm, Ngô Châu, Quảng Tây…), Chương trình đào tạo ngắn hạn (Đoàn học viên Ibaraki, Nhật Bản, Thái Lan…).

Tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã được Cục quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại công văn số 778/QLCL-QLT. Với việc được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế càng khẳng định vị thế, chất lượng, uy tín của cơ sở đào tạo.

Chi tiết đề án: Xem tại đây 

No Comment

Comments are closed.