Ra mắt hai cuốn giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài do giảng viên khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế biên soạn

Ra mắt hai cuốn giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài do giảng viên khoa Việt Nam học, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế biên soạn.
      * Giáo trình tiếng Việt trình độ A1 (Dành cho người nước ngoài), Nxb Đại học Huế do TS. Lê Lâm Thi (chủ biên) cùng nhóm tác giả biên soạn.
      * Giáo trình tiếng Việt trình độ A2 (Dành cho người nước ngoài), Nxb Đại học Huế do TS. Liêu Thị Thanh Nhàn (chủ biên) cùng nhóm tác giả biên soạn.
     * Sản phẩm của 2 nhóm tác giả phần nào đã cho thấy được sự nỗ lực nghiêm túc trong việc nghiên cứu và cũng đóng góp không nhỏ cho việc cung cấp nguồn tài liệu ý nghĩa nhằm phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học.
       Một lần nữa xin chúc mừng 2 nhóm tác giả và kính giới thiệu đến bạn đọc.
Có thể là hình ảnh về sách và văn bản

No Comment

Comments are closed.