Chương trình đào tạo, thực tập, thực tế về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỰC TẬP, THỰC TẾ VỀ TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
        Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế được giao nhiệm vụ đào tạo, tổ chức các chương trình thực tập, thực tế liên quan đến Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, thương hiệu, uy tín của Trường và Khoa trong việc đào tạo Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài đã được khẳng định thông qua số lượng và chất lượng các hoạt động đã được triển khai, đơn vị đối tác…
         Từ năm 2005 đến nay, Bộ môn/Khoa Việt Nam học đã triển khai nhiều loại hình đào tạo, thực tập, thực tế và thi đánh giá năng lực Tiếng Việt cho học viên người nước ngoài, như:
       – Chương trình đào tạo Cử nhân Việt Nam học: đã và đang có 04 lưu học sinh Lào theo học; 02 lưu học sinh đến từ Đại học Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan.
       – Chương trình Cử nhân Tiếng Việt (dành cho người nước ngoài) được cấp phép từ ngày 31/12/2008. Từ chương trình này, Trường và Khoa đã triển khai các chương trình liên kết 3+1 với nhiều Trường Đại học ở Trung Quốc như Học viên Sư phạm Ngọc Lâm, Học viện Ngô Châu, Đại học Sư phạm Quảng Tây, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc… và đã tổ chức đào tạo nhiều khóa, nhất là trong giai đoạn từ 2005 đến 2015.
      – Chương trình Tiếng Việt 1 năm: liên kết với các Trường Đại học ở Trung Quốc và đối tượng tự do (đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Hoa Kỳ).
      – Chương trình Tiếng Việt 6 tháng: liên kết với Học viện Sư phạm Ngọc Lâm tổ chức 02 lớp online vào năm 2021, 2022; đối tượng tự do (đến từ Trung Quốc, Nhật Bản).
      – Chương trình Tiếng Việt 3 tháng: đối tượng tự do (Trung Quốc, Hoa Kỳ).
     – Chương trình khóa học mùa hè cho sinh viên đến từ Đại học Washington, Seattle, Hoa Kỳ.
     – Chương trình Tiếng Việt theo yêu cầu: Tiếng Việt giao tiếp, Tiếng Việt du lịch, Tiếng Việt văn hóa, Tiếng Việt hành chính, Tiếng Việt thương mại…
     – Chương trình bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài: đề án bồi dưỡng giảng dạy Tiếng Việt cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các Trường phổ thông, Đại học ở Lào năm 2018.
     – Giới thiệu và triển khai chương trình Study Tour về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế (Đài Loan, Lào, Thái Lan).
    – Thi đánh giá năng lực Tiếng Việt theo Khung năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài: được cấp phép ngày 02/06/2022.
      Quý vị có nhu cầu về các chương trình nêu trên, vui lòng liên hệ theo các thông tin sau:
       TS. Hồ Viết Hoàng, Trưởng Khoa: 0912.637.456.
       Email: dhnn_vnh@hueuni.edu.vn
       Website: vns.hucfl.hueuni.edu.vn

No Comment

Comments are closed.