CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM TIẾN SĨ HỒ VIẾT HOÀNG GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA VIỆT NAM HỌC

Hôm qua, ngày 10/3/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành quyết định số 200/QĐ-ĐHNN về việc chính thức bổ nhiệm TS. Hồ Viết Hoàng giữ chức vụ Trưởng Khoa Việt Nam học – Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Trước đó, vào ngày 01/3/2023, Khoa Việt Nam học đã tổ chức thành công Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Việt Nam học nhiệm kỳ 2023-2028 dưới sự có mặt của đại diện BGH và phòng Tổ chức – Hành chính.
Trong hội nghị, tập thể cán bộ, viên chức Khoa Việt Nam học đã gửi lời cám ơn sâu sắc tới TS. Lê Lâm Thi đã lãnh đạo và giúp cho hoạt động của Khoa ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp bước nhiệm kỳ mới, tập thể cán bộ, viên chức xin chúc mừng TS. Hồ Viết Hoàng và mong Thầy sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân để đưa Khoa Việt Nam học trở thành một tập thể đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

No Comment

Comments are closed.