THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) BỔ SUNG ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) BỔ SUNG ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

        Theo thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào Đại học Huế hệ chính quy năm 2023, trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Huếcó các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: Từ ngày 01/9/2023 đến 17h00 ngày 10/9/2023.

Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 12/9/2023.

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

No Comment

Comments are closed.