CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2023 VÀ XÉT ĐIỂM THI KẾT HỢP VỚI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

No Comment

Comments are closed.