Danh sách Học viên Lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Việt

DANH SÁCH ĐOÀN GIÁO VIÊN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 NGUYỄN THÀNH NGỌC Nam Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du
2 SOUPHAPHONE KHAMSING Nữ Khoa Ngôn ngữ, ĐHQG Lào
3 KHOUNKHAM NANTHAVONGSA Nữ Khoa Ngôn ngữ, ĐH  Savanakhet
4 XAIYASIDE BOUNKOUSONE Nam Khoa Tự nhiên, ĐH Champasak
5 DALAVANH SHOUTHICHACK Nữ Trường PTTH Lào-Việt Nam, Viêng Chăn
6 KHAMLA OUDOMSIN Nữ Trường Cao đẳng Nghề Viêng Chăn – Hà Nội
7 THONG XIONG Nam Trường PTDTNT tỉnh Bokeo
8 SOUPHIN PACHAYYANG Nam Trường PTTH Santiphap tỉnh Bokeo
9 SOUPHAPHONE SYDAPHAI Nữ Trường ĐH Suphanuvong, louangPrabang
10 SOMPHOU KEOBOUAKHAM Nam Trường PTDTNT tỉnh Huaphan
11 SENGALOUN DUANGSAVANH Nữ Trường PTTH Pongkham tỉnh Luongphabang
12 BANCHAI SAISAVANG Nữ Trường Hữu nghị Khammuon – Quảng Bình
13 OLAPHAN KEODOUANGDY Nữ Trường PTTH Ubunthon tỉnh Savanakhet
14 MAY SINGKHAOPHET Nữ Trường Tiểu học hữu nghị tỉnh Salavan
15 VANSAY KHAMLARLUANGOUTHAI Nữ Trường tiểu học Lào – Việt Nam tỉnh Attapư
16 DALOUNY  KEOMANIVONG Nữ GV tiếng Việt – Học viện CT-HC quốc gia Lào
17 SOUKSANH PHACHANSITTI Nam Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savanakhet
18 VÕ THỊ THANH Nữ Trường Song ngữ Nguyễn Du, Viêng Chăn
19 PHONE MANIPAKONE Nữ Trường tiểu học Thống nhất tỉnh Khammuon
20 THITDAVONE DOUANGPASEUTH Nữ Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia
21 DAOPHAKHONE LUONGAPHAI Nam Trung tâm  GDTX tỉnh Attapư

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.