Khoa Việt Nam học có chức năng, nhiệm vụ đào tạo Cử nhân, bao gồm các chương trình, ngành đào tạo: Đào tạo Đại học chính quy: Cử nhân Việt Nam học, chuyên ngành Ngôn ngữ – Văn hóa – Du lịch Cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài, chuyên ngành ...
Đọc thêm