KHOA VIỆT NAM HỌC THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG LIÊN NGÀNH” TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

             Ngày 03/08/2023 vừa qua, hội thảo khoa học “Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành” đã được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt với sự hợp tác, đồng tổ chức giữa 4 Trường, gồm: Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Trong đó, PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là đồng Trưởng Ban Tổ chức, cùng các thầy cô của Khoa Việt Nam học tham gia vào Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn/ Nội dung, Ban Thư ký của Hội thảo.

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản cho biết 'AING Î HONGSANG HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO ĐỊNH HƯỐNG LIỆN NGÀNH'

          TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ cùng đoàn giảng viên khoa Việt Nam học đã tích cực tham gia hội thảo với 15 tham luận gửi đến Hội thảo và được biên tập, in trong Kỷ yếu Hội thảo của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 01 báo cáo trình bày ở phiên toàn thể của TS. Hồ Viết Hoàng và nhóm tác giả và 03 báo cáo trình bày tại các tiểu ban của TS. Lê Lâm Thi, TS. Liêu Thị Thanh Nhàn và ThS. Phạm Thị Liễu Trang. 

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM QUANG Î HONGBANG INTERNATIONAL UNIVERSITY HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG LIỆN NGÀNH'

            Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế, chất lượng của các Trường, trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Khoa Việt Nam học.

Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NAM Î UNIVERSITY HONGBANG HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGÀN'

          Trước ngày diễn ra hội thảo, chiều ngày 02/8/2023, Trường Đại học Đà Lạt cũng đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, cũng như tăng cường phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng trên các lĩnh vực khác nhau.

        Cũng trong dịp này, công đoàn khoa Việt Nam học đã kết hợp tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát hè 2023 cho các công đoàn viên của khoa tại thành phố Đà Lạt xinh đẹp. 

Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 15 người

No Comment

Comments are closed.