CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM THẠC SĨ LÊ NGUYỄN HẠNH PHƯỚC GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TRƯỞNG KHOA VIỆT NAM HỌC

Hôm qua, ngày 25/5/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành quyết định số 468/QĐ-ĐHNN về việc chính thức bổ nhiệm ThS. Lê Nguyễn Hạnh Phước giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Việt Nam học – Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Trước đó, vào ngày 17/5/2023, Khoa Việt Nam học đã tổ chức thành công Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Việt Nam học nhiệm kỳ 2023-2028 dưới sự có mặt của đại diện BGH và phòng Tổ chức – Hành chính.
Có thể là hình ảnh về 6 người và bàn
Có thể là hình ảnh về 7 người và bàn cờ
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học, cái bục và văn bản
 Có thể là hình ảnh về 13 người và văn bản
Tập thể cán bộ, viên chức xin chúc mừng ThS. Lê Nguyễn Hạnh Phước và hy vọng ban lãnh đạo mới của khoa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để đưa Khoa Việt Nam học trở thành một tập thể đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới.
 

No Comment

Comments are closed.