THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
        Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông tin về ngành đang quản lý và tổ chức đào tạo:
          – Tên ngành: Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu
          – Mã ngành: 9222024
          – Chỉ tiêu: 05 NCS
          – Xem thông tin cụ thể ở phần đính kèm:
        – Học viên cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ: TS. Hồ Viết Hoàng, Trưởng Khoa, điện thoại: 0912.637.456.
         Trân trọng.

No Comment

Comments are closed.